Vrienden

Per 1 januari 2014 hebben “de vrienden van” een eigen website : www.vriendenvandeboei.nl

Vrienden van de BoeiHet is verbazingwekkend om te ervaren welke plaats het Inloophuis, ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten, in betrekkelijk korte tijd ingenomen heeft in het Rotterdamse.

In juni ’99 schoorvoetend gestart en nu in een fantastisch pand op een fijne plek, 4 dagen per week. Velen hebben zich ingezet en zetten zich in om met elkaar dit huis, deze ontmoetingsplek, verder vorm te geven. En we kennen vele weldoeners, grote en kleine, allemaal mensen en instanties die ons Inloophuis een heel warm hart toedragen.

Een aantal van die bijdragen zijn echter eenmalig en we voorzien dat we, naast de schitterende huisvesting die door de RopaRun gerealiseerd is en voor de komende jaren ook gegarandeerd, toch moeten blijven sprokkelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Naast de drie medewerkers die nu een vast dienstverband hebben (deeltijd) zijn er vele kosten die op ons afkomen.

Het uitgangspunt van de stichting is dat we de voorzieningen inclusief koffie en thee aan de gasten gratis aanbieden. Het bestuur heeft hiertoe besloten om deze ontmoetingsplek zo laagdrempelig mogelijk te houden voor de gasten.
Als vriend van het Inloophuis helpt u om dit mede te blijven realiseren. Als vriend van het inloophuis maakt u het mede mogelijk dat we onze koffie en thee gratis kunnen schenken.
Dat we onze cursusleiders een reisonkosten vergoeding kunnen geven. Dat we zo nu en dan eens iemand die dat nodig heeft een bloemetje kunnen sturen. Dat we het kopieerapparaat een onderhoudsbeurt kunnen geven enz. enz.
Al die kleine en grotere zaken die zo belangrijk zijn in de omgang met elkaar. Als vriend van het Inloophuis investeert u in warmte en liefde voor elkaar. En in: hoe dat dan vorm te geven. Dat vormgeven doen we met elkaar en helaas is daar geld voor nodig, in ieder geval maakt geld het makkelijker om gezamenlijk de doelstellingen van het inloophuis te verwezenlijken.

Een rijke club zullen we nooit worden en dat is ook niet de opzet van de Stichting ‘Vrienden van het Inloophuis’. Wel willen we proberen met elkaar de eindjes aan elkaar te knopen en de voortgang van het Inloophuis zeker te stellen.
Daarom is het van belang dat ook u vriend wordt van de Stichting ‘Vrienden van het Inloophuis’.
U geeft daarmee direct en indirect steun aan alle vrijwilligers en gasten, alle betrokkenen rond het Inloophuis. Niet alleen financieel maar ook constructief en moreel: door het draagvlak zo veel mogelijk te vergroten.

Hoe kunt u ons steunen:

– Door een eenmalige gift
– Door een vaste bijdrage eens per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
– Door een al dan niet notariële schenking , door een legaat enz. enz.

Meldt u zich aan als vriend van Inloophuis “De Boei” en stort heden een éénmalige*, maandelijkse*, halfjaarlijkse* of jaarlijkse* bijdrage op Rabobank rekening nr. 140.538.070 t.n.v. Stichting Vrienden van Inloophuis “De Boei”.

Vraag voor meer informatie naar de folder over Stichting Vrienden van Inloophuis “De Boei”

Aanmeldformulier voor de vrienden van inloophuis de Boei

De vrienden zijn door de belastingdienst een erkende instelling voor het algemeen nut(ANBI)
Dat is fijn want uw giften zijn eventueel aftrekbaar bij de belastingdienst.

Het zou fijn zijn als er nog meer vrienden bijkomen die het inloophuis willen steunen in haar doel een plekje te zijn voor mensen met kanker en hun naasten. Dit doel kost niet alleen veel kracht en energie maar kost ook geld. U kunt ons hierin steunen het een en ander waar te maken

Hier vindt u het formulier om vriend te worden. Vul het in en stuur het ons toe.

Sponsors en donateurs van het Inloophuis

The Amazing Stroopwafels, COM Wonen, Provinciale Diakonale Commissie Zuid-Holland, Donner Boeken, First Impression, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Gemeentewerken Rotterdam, Stichting Karel de Groot, Human Public Service, Inner Wheel Club Schiedam, JANIVO Stichting ,Janssen Cilag, Kattendijke/Drucker Stichting, Boekhandel Kettenis, Dhr. en mevr. Koopman, Van Leeuwen van Lignac Stichting, Van der Linden & Veldhuis, MONUTA, Notariskantoor Nabibaks/ Looijaard, MAZARS, Rotary Club Rotterdam-Zuid, Rotterdamse loges van de I.O.O.F., Schot Accountants, SkaN Fonds, Sitecom Europe B.V., de SOPHIAtrappers, Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker, Stichting PHYSICO Therapeutisch Instituut, S.B.A.W., Staelduinse Bos, THEIA Fonds, Technogym Benelux., Thurendrecht Ridderkerk, Stichting tot Bevordering van Volkskracht, Stichting ROPARUN, Stichting “Vrienden van Inloophuis “de Boei”, Stichting Aelwijn Florisz, Zorgkantoor Rotterdam, vele Diaconieën, onze gasten, vrijwilligers en heel veel anderen !

Provinciale Diakonale Commissie Zuid-Holland
SkaN fonds
Stichting nationaal fonds tegen Kanker
S.B.A.W. 
Stichting ROPARUN
Inloophuizen