Persoonlijke begeleiding en/of groepsbegeleiding

Onze persoonlijke begeleider Rouw & Verlies ondersteunt onze gasten met individuele gesprekken of groepsgesprekken.
Voor nadere informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Joke van der Hoek via 010-21528855 of joke@inloophuisdeboei.nl.


Bakkie Troost


Op een dinsdagochtend organiseren wij van 10.00 tot 12.00 uur een ontmoetingsochtend voor nabestaanden.
Mocht u nadere informatie willen, of zich willen aanmelden dan kunt u bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer of e-mailadres:

T 010 215 28 55
E joke@inloophuisdeboei.nl


Troostdekens

Onze troostdekens zijn met liefde en aandacht gemaakt voor onze gasten. Ze bestaan uit lapjes gebreid door mevrouw Bik uit Rotterdam. De lapjes worden daarna aan elkaar gemaakt tot een deken.
Wij geven de troostdekens aan onze gasten ter bemoediging.

Heeft u een naaste, familielid, vriend(in) of iemand anders die een troostdeken verdient dan horen wij het graag!
T 010–2152855 of E joke@inloophuisdeboei.nl


Gespreksgroep Nabestaanden

Rouwen is een moeilijk proces.
Wij zien dat veel om ons heen en het raakt ons. In het Inloophuis de Boei weten we dat het steunend werkt om ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarom organiseert het Inloophuis de Boei aan de Weimansweg een gespreksgroep voor de nabestaanden van mensen met kanker. Tijdens een serie gesprekken kunnen de deelnemers praten over het verlies van hun dierbaren.

De leiding is in handen van de coördinatoren van de Boei, die een ruime ervaring hebben in de begeleiding van mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te doen met de gespreksgroep? U bent van harte welkom!
Als we elkaar nog niet eerder hebben ontmoet, is het fijn om vooraf kennis met u te maken.

Bij voldoende aanmeldingen zal een volgende gespreksgroep worden gepland.

Wij vragen een eigen bijdrage van € 25,00. Dit is inclusief koffie en/of thee.
Mocht u nadere informatie willen, of zich willen aanmelden voor de gespreksgroep dan kunt u bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer of e-mailadres:

T 010 215 28 55
E joke@inloophuisdeboei.nl