Uw giften of donaties zijn welkom op ons rekeningnummer NL 02 INGB 0008 3647 79 
ten name van Stichting Inloophuis Rotterdam ‘de Boei’.


ANBI

Stichting Inloophuis Rotterdam ‘de Boei’
Weimansweg 70-72 
3075 MP  ROTTERDAM
010 – 215 28 55

RSIN/fiscaal nummer 8083.76.871

KvK 24295406